Aktualności

26.11.2014 13:47

Środa z Funduszami dla… organizacji pozarządowych

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Departament Programów Regionalnych) we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, zapraszają na spotkanie informacyjne pt. „Środa z Funduszami dla… organizacji pozarządowych", organizowane w Gdańsku, 3 grudnia 2014 r., o godz. 9.00 w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk).

W trakcie konferencji poruszone zostaną tematy dotyczące nowego okresu programowania na lata 2014-2020, czyli możliwości ubiegania się o fundusze europejskie przez organizacje pozarządowe.

Szczegółowo omówione będą główne zasady ubiegania się o dotację w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 (podmioty uprawnione i nieuprawnione do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty). Przedstawiona zostanie prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej, m.in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowywanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu.

Aby wziąć udział w konferencji, należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mailowy punktinformacyjny@pomorskie.eu do 28 listopada 2014 r.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc do 140 osób decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udzielają:

Magdalena Witkowska

Anita Płonka


Do pobrania:

Zobacz również:
http://dpr.pomorskie.eu/pl/gpi/dzialalnosc_sieci/sroda_z_funduszami_organizacje_pozarzadowe

Fot. ©Depositphotos/gunnar3000


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter