Aktualności

11.05.2015 14:43

Startuje konkurs dla innowacyjnego lotnictwa

Ogłoszono trzeci z zapowiadanych konkursów w Programie Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców na przedsięwzięcia obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe. Firmy lub konsorcja firm będą ubiegać się o 400 mln zł na projekty B+R dotyczące lotnictwa w ramach programu sektorowego Innolot.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R", w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 ogłosiło konkurs o dofinansowanie projektów dla programu sektorowego „Innolot – innowacyjne lotnictwo". Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP, w terminie od 18 maja do 17 lipca 2015 r.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Wsparcie dotyczy projektów, wpisujących się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym w nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.

Indykatywny budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie programu sektorowego „Innolot – innowacyjne lotnictwo", wynosi 400 000 000 zł.

 

Wszystkie informacje dostępne są tutaj

 

Fot. ©Depositphotos/oxygen64

Zdjęcie na stronie głównej: Fot. ©Depositphotos/almagami

Oprac. AK


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter