Aktualności

16.07.2015 09:10

Szkolenia w Chojnicach, Kościerzynie i Człuchowie: "Samorząd w nowej perspektywie finansowej UE"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na szkolenie pn. "Samorząd w nowej perspektywie finansowej UE". Szkolenie skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek pomocniczych JST.
W programie szkolenia m.in.:
  • działania skierowane dla JST w ramach RPO WP, POWER, POIŚ, POPC, PO RYBY, PROW2014-2020
  • działania skierowane dla JST w ramach Inicjatyw Komisji Europejskiej
  • wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków i realizacji projektów partnerskich
  • zasady wdrażania RPO WP 2014-2020
  • wniosek o dofinansowanie

 Terminy i miejsca szkoleń:

28 lipca 2015 r. – Sala szkoleniowa LPI w Chojnicach ul. Wysoka 3/16, 89-600 Chojnice,  godz. 9:00 do 15:50

29 lipca  2015 r. – Starostwo Powiatowe w Kościerzynie,  ul. 3 Maja 9c,  83-400 Kościerzyna, godz. 9:00 do 15:50

30 lipca 2015 r. – w Starostwie Powiatowym w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów, godz. 9:00 do 15:50

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy na szkolenie 28 lipca 2015 r. w Chojnicach

2. Program na szkolenie 28 lipca 2015 r. w Chojnicach

3. Formularz zgłoszeniowy na szkolenie 29 lipca 2015 r. w Kościerzynie 

4. Program na szkolenie 29 lipca  2015 r. w Kościerzynie

5. Formularz zgłoszeniowy na szkolenie 30 lipca 2015 r. w Człuchowie

6. Program na szkolenie 30 lipca  2015 r. w Człuchowie


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter