Aktualności

11.02.2016 08:45

Szkolenia w Gdańsku: „Warsztaty dla początkujących… czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na dwa szkolenia poświęcone podstawowym zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi.

Warsztaty stanowią szkolenia, na których będą przekazane informacje i materiały dla osób, którym tematyka związana z Funduszami Europejskimi jest mało znana i wcześniej nie aplikowały o środki unijne.

W programie szkolenia m.in.:

Cześć I

  • podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące Funduszy Europejskich,
  • zasady korzystania z Funduszy Europejskich,
  • Programy Operacyjne realizowane w perspektywie 2014-2020.

Cześć II

-  planowanie projektu - definiowanie jego celów i zadań,

  • tworzenie harmonogramu oraz budżetu projektu,
  • obowiązki występujące przy realizacji projektów unijnych,
  • zaprezentowanie Generatora Wniosków Aplikacyjnych,
  • omówienie procedury konkursowej,
  • najczęściej popełniane błędy skutkujące odrzuceniem wniosku.

Miejsce i termin szkoleń:

Część I warsztatów odbędzie się w czwartek 25 lutego 2016 r. w godz. 9:00-15:30 w Sali Herbowej (parter) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku.

Część II warsztatów odbędzie się w środę 16 marca 2016 r. w godz. 9:00-15:30 w Sali 133c (I piętro) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej: www.rpo.pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr tel. 58 326 81 48. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Maksymalna liczba uczestników szkolenia wynosi 25 osób.

REKRUTACJA NA WARSZTATY ZOSTAŁA JUŻ ZAMKNIĘTA!

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. 

Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

Część I

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Program

Część II (rekturacja rozpocznie się 1 marca 2016 r.)

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Program

 

Prezentacje ze szkolenia:

1 - Wprowadzenie do FE

2 - RPO WP

3 - PO IR

4 - PO PC

5 - PO IiŚ

6 - PO WER

7 - PROW + PO Ryby

8 - Planowanie projektu

9 - Jak zacząć korzystać z FE


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter