Aktualności

29.03.2018 09:59

Szkolenia w pomorskim: „Dostępność i równość szans w projektach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych we współpracy z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w dniach 11, 20 i 25 kwietnia 2018 r., poświęcone zagadnieniom dostępności i równości szans w projektach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W programie szkoleń m.in.:

 • Zasady równości szans i niedyskryminacji – czyli co i jak realizować w projekcie. Najczęściej popełniane błędy.
 • Uniwersalne projektowanie i usługi dostępnościowe.
 • Standardy dostępności – projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Terminy i miejsca szkoleń:

 • 11 kwietnia 2018 r. w godz. 10:00-14:00 w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul.  Czołgistów 5, 84-300 Lębork;
 • 20 kwietnia 2018 r. w godz. 10:00-14:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Lipowa 3c, 84-100 Puck; Szkolenie odwołane!
 • 25 kwietnia 2018 r. w godz. 10:00-14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. Generała Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy. Szkolenie odwołane!

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 32 68 147 lub 58 32 68 148. Rejestracji można dokonać również na miejscu w dniu szkolenia.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Kontakt:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku, tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48 lub 58 326 81 52.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

Szkolenie w Lęborku:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Program szkolenia

Szkolenie w Pucku:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Program szkolenia

Szkolenie w Kartuzach:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Program szkolenia

 


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter