Szkolenie: „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie poświęcone ogólnym zasadom aplikowania i realizowania projektów finansowanych z Funduszy UE oraz źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. W ramach szkolenia przewidziano część warsztatową.

W programie szkolenia m.in.

- zasady aplikowania o środki europejskie,

- źródła finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

- zasady realizacji projektów finansowanych z Funduszy Europejskich.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator nie zapewnia posiłku.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Program

Dane szkolenia

Nazwa szkolenia
Szkolenie: „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce”
rodzaj-wydarzenia
szkolenie
termin
2015-06-25
rejestracja
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjnygdansk@arp.gda.pl do dnia 24 czerwca 2015 roku.
rejestracja-do
2015-06-24
miejsce
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza SA ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk, (budynek A3, sala 005), w godz. 9:00-15:30.

Organizator

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku Agencja Rozwoju Pomorza SA

Kontakt

Katarzyna Laskowska Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku tel.: (58) 32 33 228 e-mail: katarzyna.laskowska@arp.gda.pl