Aktualności

30.10.2017 14:29

Szkolenie: „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie dla początkujących organizowane w dniu 14 listopada 2017r., poświęcone ogólnym zasadom aplikowania i realizowania projektów finansowanych z Funduszy UE oraz źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Szkolenie jest skierowane przede wszystkich do przedsiębiorców i pracowników sektora MŚP. W ramach szkolenia przewidziano część warsztatową, w związku z czym prosimy o zabranie komputera.

W programie szkolenia m.in. omówienie:

- zasad aplikowania o środki europejskie

- planowanie projektu- definiowanie jego celów i zadań, tworzenie harmonogramu oraz budżetu projektu;

- rozpoczęcie korzystania z Funduszy Europejskich-zidentyfikowanie potrzeb, znalezienie właściwego źródła finansowania, sprawdzenie harmonogramów konkursów;

- zasady realizacji projektów finansowanych z Funduszy Europejskich;

- praca z generatorem wniosków aplikacyjnych.

Miejsce i termin szkolenia: 

Szkolenie odbędzie się we wtorek 14 listopada 2017 r. w godz. 9:00-13:30 w Gdańsku w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. przy  Al. Grunwaldzkiej 472 D, budynek Olivia Six  (piętro 12, sala 12.15).

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu  do dnia 13 listopada 2017 roku lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (58) 323 31 06.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Program szkolenia


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter