Aktualności

17.06.2015 13:36

Szkolenie: „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie poświęcone ogólnym zasadom aplikowania i realizowania projektów finansowanych z Funduszy UE oraz źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. W ramach szkolenia przewidziano część warsztatową.

W ramach szkolenia nie będą konsultowane indywidualne przypadki. Osoby zainteresowane skonsultowaniem swojego pomysłu na projekt zapraszamy na indywidualne spotkanie do Lokalnego Punktu Informacyjnego w Gdańsku.

W programie szkolenia m.in.

- zasady aplikowania o środki europejskie,

- źródła finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

- zasady realizacji projektów finansowanych z Funduszy Europejskich.

Miejsce i termin szkolenia: 
Szkolenie odbędzie się w czwartek 25 czerwca 2015 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza SA ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk, (budynek A3, sala 005), w godz. 9:00-15:30.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjnygdansk@arp.gda.pl  do dnia 24 czerwca 2015 roku.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator nie zapewnia posiłku.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Program


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter