Szkolenie: „Ocena oddziaływania na środowisko oraz pomoc publiczna w projektach współfinansowanych ze środków UE”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich i Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie organizowane 16 grudnia 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z tematyką oceny oddziaływania na środowisko oraz pomocy publicznej w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

8:30-9:00 - Rejestracja na szkolenie
9:00 - Powitanie, rozpoczęcie szkolenia
9:00-11:00 - Zmiany w przepisach z zakresu procedury oceny oddziaływania na środowisko
11:00-11:15 - Przerwa
11:15-12:00 - Zmiany w przepisach z zakresu procedury oceny oddziaływania na środowisko cd.
12:00-13:15 - Pojęcie pomocy publicznej

  • beneficjent pomocy publicznej (definicja przedsiębiorstwa)
  • przesłanki występowania pomocy publicznej
  • występowanie pomocy publicznej w różnych sektorach gospodarki

13:15-13:45 - Przerwa
13:45-15:15 - Najważniejsze przeznaczenie pomocy w RPO WP 2014-2020

  • pomoc de minimis
  • pomoc przyznawana w ramach wyłączeń blokowych

15:15-15:30 - Zakończenie szkolenia, podsumowanie, pytania i odpowiedzi

 

Rejestracja

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego klikając link "Weź udział" i zakończenie procesu rejestracji.

Uwaga!
Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Maksymalna liczba uczestników spotkania wynosi 100 osób.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Dane szkolenia

Nazwa szkolenia
Szkolenie: „Ocena oddziaływania na środowisko oraz pomoc publiczna w projektach współfinansowanych ze środków UE”
rodzaj-wydarzenia
szkolenie
termin
2016-12-16
rejestracja-do
2016-12-14
miejsce
Focus Hotel Premium w Gdańsku ul. Nad Stawem 5 (I piętro)

Organizator

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Departament Programów Regionalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Kontakt

Marek Rafałowski, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku, tel.: (58) 32 68 152, e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eu