Aktualności

02.11.2016 15:57

Szkolenie w Gdańsku: „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie organizowane w dniu 15 listopada 2016r., w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, poświęcone ogólnym zasadom aplikowania i realizowania projektów finansowanych z Funduszy UE oraz źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Szkolenie jest skierowane przede wszystkich do przedsiębiorców i pracowników sektora MŚP. W ramach szkolenia przewidziano część warsztatową.

W programie szkolenia m.in. omówienie:

  • zasad aplikowania o środki europejskie;
  • planowanie projektu – definiowanie jego celów i zadań, tworzenie harmonogramu oraz budżetu projektu;
  • rozpoczęcie korzystania z Funduszy Europejskich – zidentyfikowanie potrzeb, znalezienie właściwego źródła finansowania, sprawdzenie harmonogramów konkursów;
  • zasady realizacji projektów finansowanych z Funduszy Europejskich.

Miejsce i termin szkolenia: 

Szkolenie odbędzie się we wtorek 15 listopada 2016 r. w godz. 9:00-15:00 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza, Aleja Grunwaldzka 472D 80-309 Gdańsk (sala 12.13, 12 piętro).

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@arp.gda.pl  do dnia 10 listopada 2016 roku lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (58) 32 33 106.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter