Aktualności

27.07.2018 09:01

Szkolenie w Gdańsku: „Prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków UE”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na dwa jednodniowe szkolenia organizowane 9 i 10 sierpnia 2018 r. poświęcone zagadnieniom związanym z tematyką prawa zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Uwaga! Podczas każdego dnia szkoleniowego będzie realizowany ten sam materiał szkoleniowy.

W programie szkolenia m.in.:

  • - Aktualne wyzwania prawa zamówień publicznych: Czy RODO wpływa na realizację zamówień?
  • Elektronizacja zamówień – czy brak elektronizacji może skutkować korektą?
  • - Przygotowanie postępowania: Dzielenie zamówień publicznych na części – uprawnienie czy obowiązek? Jak zażądać umowy o pracę od wykonawcy zagranicznego? Zasada proporcjonalności oraz określenie warunków udziału i opis przedmiotu zamówienia. Zrównoważone zamówienia publiczne – jak ich udzielać i nie dostać korekty. 
    - Prowadzenie postępowania i realizacja umowy: Kiedy można, a kiedy należy żądać dokumentów? Ocena ofert – co wynika z najnowszego orzecznictwa. Zmiany umowy
    - Panel dyskusyjny.

Termin i miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w dniach 9 i 10 sierpnia 2018 roku w godz. 8:00-15:30 w sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego na 9 lub 10 sierpnia 2018 r. i przesłanie go do dnia 7 sierpnia 2018 roku na adres punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 326 81 47/ 52.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Uwaga!

Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Maksymalna liczba uczestników każdego dnia szkolenia wynosi 100 osób.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

  1. Program szkolenia.
  2. Formularz zgłoszeniowy 9 sierpnia 2018.
  3. Formularz zgłoszeniowy 10 sierpnia 2018.

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter