Aktualności

24.07.2019 09:16

Szkolenie w Gdańsku: „Prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków UE”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie organizowane 5 sierpnia 2019 roku poświęcone zagadnieniom związanym z tematyką prawa zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W programie szkolenia m.in.:

  • Akty prawne w zakresie udzielania zamówień w projektach;
  • Co o zamówieniach mówi Twoja umowa o dofinansowanie?
  • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z uwzględnieniem ostatnich zmian;
  • Procedury ustawy o finansach publicznych, Prawa zamówień publicznych oraz dyscyplina finansów publicznych;
  • Taryfikator korekt za naruszenia w zamówieniach publicznych;
  • Możliwe przypadki niestosowania ustawy PZP  i wytycznych;
  • Zamówienia Publiczne w systemie SL2014 i kontrola dokumentacji;
  • Panel dyskusyjny.

UWAGA! Z powodu wyczerpania limitu miejsc rekrutacja na szkolenie została zamknięta!

Termin i miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2019 roku w godz. 8:30-15:30 w sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do dnia 2 sierpnia 2019 roku na adres punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 326 81 52.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Uwaga!

Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Maksymalna liczba uczestników szkolenia wynosi 100 osób.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Dojazd

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Adres: Okopowa 21/27, 80-819 Gdańsk

Najbliższy przystanek SKM: Stacja Gdańsk Śródmieście (około 400 metrów)

Najbliższy przystanek autobusowy: PRZYSTANEK MUZEUM NARODOWE (około 250 metrów).    

Dojazd do przystanku liniami: 106, 111, 123, 131

W związku z organizacją Jarmarku Św. Dominika nastąpią zmiany w funkcjonowaniu linii 106111. W kierunku Dworca Głównego/Jana z Kolna, od przystanku „Akademia Muzyczna" będzie obowiązywał objazd – na wprost, przez Podwale Przedmiejskie, z obsługą wszystkich przystanków na trasie objazdu, w kierunku przeciwnym trasy nie ulegają zmianie.

Uwaga: dostęp do przystanku przy pomocy przejść dla pieszych w poziomie.

Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi.

UWAGA! Przystanek URZĄD MARSZAŁKOWSKI/WOJEWÓDZKI jest zamknięty do odwołania.

Dostępność

Dojście do budynku: Przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej.

Transport samochodowy:

UWAGA! Ulica Okopowa- odcinek od ul. Toruńskiej do ul. Augustyńskiego jest całkowicie wyłączony z ruchu.

Dostęp do bezpłatnych miejsc parkingowych dla osób przyjeżdżających samochodami jest mocno ograniczony.

Wejście:  Podjazd dla wózków.

Dostępność sali, w której odbywa się spotkanie

Schody oraz podjazd dla wózków. 

Toalety dla osób o specjalnych potrzebach wynikających z niepełnosprawności.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

  1. Program szkolenia.
  2. Formularz zgłoszeniowy.

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter