Aktualności

14.11.2018 08:35

Szkolenie w Gdańsku: „Zarządzanie projektami współfinansowanymi z Funduszy Europejskich”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie organizowane 27 listopada 2018 r. poświęcone tematyce zarządzania projektami współfinansowanymi z Funduszy Europejskich.

W programie szkolenia m.in.:

  • Projekt w organizacji – czym jest projekt/proces/program, jaka jest istota planowania, wybór najefektywniejszej metodyki zarządzania projektem w kontekście cech projektu oraz charakteru organizacji, w której będzie realizowany. Trójkąt zakresu projektu.
  • Etap rozpoznania – analiza problemu w obszarze projektu, uzasadnienie biznesowe projektu, cele oraz wskaźniki projektu, ocena ryzyka.
  • Etap planowania – techniki planistyczne: budowa struktury podziału prac (WBS), diagram sieci, węzeł działania, rodzaje zależności, zapas czasu, ścieżka krytyczna, metody optymalizacji harmonogramu, Gantt Project. Rekrutacja, organizowanie i zarządzanie zespołem projektowym.
  • Etap realizacji – zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zmianą, zarządzanie zamówieniami (specyfikacja wymagań) i budżetem, zarządzanie jakością.
  • Etap zamknięcia projektu – Monitorowanie i kontrola postępu prac w projekcie, kompletowanie dokumentacji projektowej, raport zamykający.
  • Panel dyskusyjny.

Termin i miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w dniu 27 listopada 2018 roku w godz. 8:00-15:30 w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku.

Zgłoszenia:

UWAGA! Z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniem, limit miejsc na szkolenie został już wyczerpany.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 23 listopada 2018 roku na adres punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 326 81 47 / 52.

Prowadzącą szkolenie będzie Anna Józefczyk.

Materiały ze szkolenia do pobrania pod linkiem: prezentacja

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Uwaga!

Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Maksymalna liczba uczestników szkolenia wynosi 100 osób.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

  1. Program szkolenia.
  2. Formularz zgłoszeniowy.

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter