Aktualności

11.10.2017 08:52

Szkolenie w Lęborku: „Najważniejsze zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenie organizowane w dniu 19 października 2017 r. poświęcone zasadom przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie szkolenia m.in.:

 • Prawa i obowiązki Beneficjenta Funduszy Europejskich – wprowadzenie do najważniejszych dokumentów
 •  Najważniejsze zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów w perspektywie 2014-2020:
  • Ustawa wdrożeniowa – aktualizacja
  • Kwalifikowalność wydatków – wytyczne horyzontalne
  • Zasady kontroli
  • Informacja i promocja
 • System SL2014 – obsługa techniczna i funkcjonalność systemu
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich

Miejsce i termin szkolenia: 

Szkolenie odbędzie się w czwartek 19 października 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Lęborku ul. Czołgistów 5, w godz. 10:00 – 14:00.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do dnia 17 października 2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Z powodu wyczerpania limitu miejsc rekrutacja została zamknięta. 

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 84 68 114; (59) 84 68 115.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy.

2. Program spotkania. 

 


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter