Szkolenie w Malborku: „Możliwości wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży i sportu oraz w ramach programu Erasmus +”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich W Malborku zaprasza na szkolenie poświęcone zagadnieniom prawidłowego tworzenia projektów w ramach funduszy UE.

W programie szkolenia m.in.:

-        Europejski Fundusz Społeczny w ramach RPO WP

-        Struktura Programu Erasmus +, podział na sektory i akcje, i ich specyfika. Priorytety programu.

-        Formalne i jakościowe kryteria oceny wniosków. Cykl realizacji projektu (zarządzanie i sprawozdawczość).

-        Budżet projektu. Wniosek elektroniczny, procedura URF, PIC, Mobility Tool.

-        Poszukiwanie partnerów do realizacji projektów: eTwinning, Eurodesk, OTLAS, oraz certyfikatów Youthpass i Europass

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szkolenie informacyjne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020.

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Program

Dane szkolenia

Nazwa szkolenia
Szkolenie w Malborku: „Możliwości wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży i sportu oraz w ramach programu Erasmus +”
rodzaj-wydarzenia
szkolenie
termin
2015-06-09
rejestracja
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres mailowy z.zochowska@pozytywneinicjatywy.pl (wypełnienie formularza możliwe będzie również na szkoleniu po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym zawierającym wszystkie dane).
rejestracja-do
2015-06-05
miejsce
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Malborku przy ul. Żeromskiego 11, w godz. 9:00 – 15:50.

Organizator

Lokalny Punkt Informacyjny w Malborku

Kontakt

728486436