Aktualności

29.05.2015 15:37

Szkolenie w Malborku: „Możliwości wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży i sportu oraz w ramach programu Erasmus +”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich W Malborku zaprasza na szkolenie poświęcone zagadnieniom prawidłowego tworzenia projektów w ramach funduszy UE.

W programie szkolenia m.in.:

  • Europejski Fundusz Społeczny w ramach RPO WP,
  • Struktura Programu Erasmus +, podział na sektory i akcje, i ich specyfika. Priorytety programu.
  • Formalne i jakościowe kryteria oceny wniosków. Cykl realizacji projektu (zarządzanie i sprawozdawczość).
  • Budżet projektu. Wniosek elektroniczny, procedura URF, PIC, Mobility Tool.
  • Poszukiwanie partnerów do realizacji projektów: eTwinning, Eurodesk, OTLAS, oraz certyfikatów Youthpass i Europass

Miejsce i termin szkolenia: 
Szkolenie odbędzie się we wtorek 9 czerwca 2015 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Malborku przy ul. Żeromskiego 11, w godz. 9:00 – 15:50. 

Zgłoszenia:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 5 czerwca 2015 r. w formie elektronicznej na adres mailowy z.zochowska@pozytywneinicjatywy.pl  (wypełnienie formularza możliwe będzie również na szkoleniu po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym zawierającym wszystkie dane).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szkolenie informacyjne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020.

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Program


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter