Aktualności

05.04.2018 10:38

Szkolenia w Słupsku: „Najważniejsze zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenia organizowane w dniu 20 kwietnia 2018 r. i 24 kwietnia 2018 r. poświęcone aktualnym zasadom przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie szkoleń m.in.:

  • Wprowadzenie - aktualne dokumenty o których należy pamiętać.
  • Wybrane szczegółowe zasady i obowiązki w kontekście aktualnej dokumentacji. Zapisy takich dokumentów jak: Ustawa wdrożeniowa, Wytyczne kwalifikowalności wydatków, Zasady wdrażania RPO WP, wzory umów o dofinansowanie.
  • Ponosimy wydatki w projekcie - zamówienia publiczne, zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku. M.in. aktualne zasady stosowania rozeznania rynku, zasady konkurencyjności, w jakich przypadkach stosujemy PZP?
  • Jak przygotować się do kontroli i rozliczyć projekt?
  • Aktualne zasady informacji i promocji.
  • Co nowego w systemie SL2014? Obsługa techniczna systemu, funkcjonalność systemu.
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Miejsca i terminy szkoleń: 

  •  W piątek 20 kwietnia 2018 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego), w godz. 9:00 – 13:00. Brak wolnych miejsc. Zapraszamy na szkolenie 24 kwietnia.
  • We wtorek 24 kwietnia 2018 r. w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6, w godz. 9:00 – 13:00.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu 24 kwietnia jest przesłanie do dnia 23 kwietnia 2018 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44; (59) 714 18 45

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter