Aktualności

18.10.2017 10:48

Szkolenie w Słupsku: „Najważniejsze zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenie organizowane w dniu 26 października 2017 r. poświęcone zasadom przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie szkolenia m.in.:

  • Prawa i obowiązki Beneficjenta Funduszy Europejskich - najważniejsze dokumenty
  • Najważniejsze zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów w perspektywie 2014-2020:
    • Ustawa wdrożeniowa – aktualizacja
    • Kwalifikowalność wydatków – wytyczne horyzontalne
  • Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich
  • Zasady kontroli projektów
  • Informacja i promocja
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich

Miejsce i termin szkolenia: 

Szkolenie odbędzie się w czwartek 26 października 2017 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego), w godz. 9:00 – 13:00.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do dnia 25 października 2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 84 68 114; (59) 84 68 115

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

1. Program spotkania

2. Formularz zgłoszeniowy.


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter