Aktualności

12.06.2014 12:04

Trwa nabór projektów ppp z sektora efektywności energetycznej

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłasza nabór projektów partnerstwa publiczno-prywatnego z sektora efektywności energetycznej dla podmiotów sektora publicznego. Celem naboru jest analiza i ocena stanu przygotowania projektów na rzecz wyłonienia projektu pilotażowego, który zostanie objęty kompleksowym wsparciem MIiR w procesie przygotowania przedsięwzięcia i wyboru partnera prywatnego. Zgłoszenia można przesyłać do 2 września 2014 r.

Szczegółowe warunki i zasady dotyczące udziału w naborze oraz wyłonienia projektu pilotażowego, zostały określone w Regulaminie naboru oraz jego załącznikach. Dokumenty te dostępne są w formie elektronicznej na stronie
http://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Aktualnosci/Strony/Nabor_projektow_PPP_z_sektora_ee.aspx

Formularz zgłoszenia wraz z załącznikami, zgodnie z wyżej wymienionym Regulaminem, należy składać osobiście lub przesłać na adres:


Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „DWP Nabór Efektywność Energetyczna"
 

Termin przyjmowania zgłoszeń – do  2 września 2014 r.

Udział w naborze oraz wsparcie doradcze dla wybranego projektu pilotażowego są bezpłatne.
 

Pytania proszę kierować do:

  • Ewy Kurdelskiej
  • tel. 22 273 79 60 lub 22 273 79 50, faks 22 273 89 15
  • e-mail: ppp@mir.gov.pl  

Pobierz pliki:

 

Zobacz również:
http://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Aktualnosci/Strony/Nabor_projektow_PPP_z_sektora_ee.aspx

Fot. ©Depositphotos/ WDGPhoto


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter