Aktualności

10.04.2014 13:15

Unijne pieniądze na sport

W Auli Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 11 kwietnia 2014 r. konferencja „Sport w Nowych Wieloletnich Ramach Finansowych", zorganizowana wspólnie przez posła do Parlamentu Europejskiego Jana Kozłowskiego oraz marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka. Początek o godz. 10.00. O godz. 9.30 poprzedzi ją konferencja prasowa z udziałem gospodarzy spotkania, wiceministra rozwoju regionalnego Pawła Orłowskiego oraz Adama Giersza, byłego ministra sportu, obecnego doradcy ministra sportu i turystyki.

Konferencja skierowana jest do wszystkich potencjalnych beneficjentów projektów sportowych: władz regionalnych wszystkich szczebli, organizacji i klubów sportowych, związków sportowych, stowarzyszeń, szkół sportowych i miejskich ośrodków sportu i rekreacji. Wraz z rozpoczęciem w 2014 roku nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej pojawiły się nowe możliwości finansowania sportu i aktywności fizycznej ze środków unijnych, w tym także w ramach programu Erasmus+.

Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z możliwościami wspierania i promocji sportu, zarówno wyczynowego jak i masowego, promocji zdrowia, wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz przede wszystkim nowym możliwościom wspierania tych działań, jakie otwiera perspektywa finansowa na lata 2014-2020.

Druga część konferencji będzie poświęcona praktycznym wskazówkom dla potencjalnych beneficjentów projektów unijnych zarządzanych z poziomu krajowego, regionalnego i europejskiego.

Mówcami podczas konferencji będą przedstawiciele ministerstw: Pracy i Polityki Społecznej, Infrastruktury i Rozwoju oraz Sportu, a także przedstawiciele organizacji sportowej. Przedstawiciel Komisji Europejskiej zapozna uczestników z możliwościami ubiegania się o środki unijne na finansowanie projektów sportowych oraz poda konkretne porady, jak przygotować dobrą aplikację.                                                                                                                                                           

- Do tej pory polskie organizacje rzadko aplikowały o unijne granty na promocję sportu - mówi Jan Kozłowski. - Mam nadzieję, że organizowana przeze mnie konferencja to zmieni i przyczyni się do poszerzenia wiedzy o możliwościach wsparcia, jakie daje nam Unia. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Poseł Kozłowski od lat wspiera rozwój sportu i kultury fizycznej, jako prezes Polskiego Związku Rugby i członek Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest też fanem wycieczek rowerowych i zapalonym kibicem. Patronat honorowy nad konferencją „Sport w Nowych Wieloletnich Ramach Finansowych" objął minister sportu Andrzej Biernat.

 

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie www.jankozlowski.pl

 

Małgorzata Pisarewicz


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter