Aktualności

01.04.2014 14:44

Urząd Marszałkowski laureatem prestiżowej europejskiej nagrody

Projekt Rozwoju proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitarnym Trójmiasta, sfinansowany przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, został laureatem konkursu Komisji Europejskiej RegioStars Award 2014. Nagrody wręczono w poniedziałek wieczorem w Brukseli.

Projekt Rozwoju proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitarnym Trójmiasta, sfinansowany przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, został laureatem konkursu Komisji Europejskiej RegioStars Award 2014. Nagrody wręczono w poniedziałek wieczorem w Brukseli.

Konkurs organizowany przez Komisję Europejską ma na celu promocję najbardziej innowacyjnych projektów finansowanych z funduszy europejskich, które mogą być wzorem dla wszystkich państw członkowskich oraz potencjalnych beneficjentów. Nagrody przyznawane w ramach RegioStars są niezwykle prestiżowym wyróżnieniem dla podmiotów realizujących projekty unijne oraz instytucji zarządzających funduszami europejskimi. „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitarnym Trójmiasta" został wyróżniony w kategorii „CityStar − inwestycje w publiczny transport miejski zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju".

Ta nagroda jest potwierdzeniem, że fundusze europejskie są dla nas nie tylko szansą na wyrównywanie dysproporcji pomiędzy biedniejszymi i bogatszymi regionami Europy. Nasze pomysły i sposób ich realizacji są wzorem dla innych krajów UE w jaki sposób rozwijać miasta i transport publiczny z poszanowaniem środowiska – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa.

Projekt Rozwoju proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitarnym Trójmiasta obejmował m.in. przebudowę sieci trakcyjnej dla trolejbusów w ciągu ulic Al. Zwycięstwa w Gdyni, Al. Niepodległości w Sopocie wraz z pętlą przy ul. Reja. Zakupiono także 28 niskopodłogowych trolejbusów, wyposażonych np. w system odzyskiwania energii. Koszt projektu wyniósł 24,4 mln euro. Z funduszy europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, Urząd Marszałkowski przekazał 13,4 mln euro.

Co oznacza realizacja tego projektu dla mieszkańców Trójmiasta? Oszczędności wynikające tylko z krótszego czasu przejazdu szacowane są w 2014 na 50 mln zł. Zużycie energii zmniejszyło się o 25%. Trzeba także podkreślić, że nowe trolejbusy są także dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 to największe przedsięwzięcie finansowe w historii regionu. Wartość finansowanego przez Unię Europejską programu wynosi ponad 938 mln euro. Ze środków RPO WP, zarządzanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego finansowane są projekty z niemal wszystkich dziedzin gospodarki i usług publicznych. Dzięki RPO WP powstała m.in. Al. Havla w Gdańsku, rozbudowywany jest Teatr Muzyczny w Gdyni, budowana jest sieć  dzięki której dostęp do internetu może uzyskać ponad 107 tys. osób. Dofinansowanie otrzymały też uniwersytety, szpitale oraz ponad 2,5 tys. przedsiębiorców.

Dodatkowe informacje o konkursie: ec.europa.eu


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter