Aktualności

31.01.2018 12:48

W kierunku 9. Programu Ramowego - stan prac nad następcą Horyzontu 2020. Konsultacje publiczne dotyczące funduszy UE w dziedzinie inwestycji, badań i innowacji, MŚP i jednolitego rynku

Obecne wieloletnie ramy finansowe – długoterminowy budżet UE – obowiązują do końca 2020 r. W 2018 r. Komisja przedstawi kompleksowe propozycje dotyczące wieloletnich ram finansowych po 2020 r. oraz nowej generacji programów finansowych, na które zostaną przeznaczone środki. Te programy lub fundusze zapewniają wsparcie finansowe na rzecz setek tysięcy beneficjentów, w tym regionów, miast, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, rolników, studentów, naukowców i wielu innych.

Do 8 marca br. trwają konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie inwestycji, badań naukowych i innowacji, MŚP i przedsiębiorczości oraz jednolitego rynku. Konsultacje odbywają się w kontekście oceny istniejących programów finansowych UE, obejmując różne obszary polityki i dotycząc zarówno dotychczasowych wyników, jak i wyzwań, jakie mogą się pojawić w przyszłości. Zachęcamy do szerokiego udziału, tym bardziej że dostępna jest polska wersja językowa kwestionariusza.

Równolegle do konsultacji dot. inwestycji, badań naukowych i innowacji, MŚP i przedsiębiorczości oraz jednolitego rynku prowadzone są konsultacje w innych dziedzinach dotyczących przyszłych wydatków z budżetu UE w obszarach, takich jak: polityka spójności, infrastruktura strategiczna, migracja, wartość i mobilność. Pełna lista jest dostępna tutaj

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu:

Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg 3, 1000 Bruxelles
T (BE)+32 2 207 13 75 |T (PL)+48 58 333 43 13 |M+32 473 93 35 35


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter