Aktualności

20.02.2015 13:47

W Słupsku o perspektywie 2014-2020

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza we wtorek, 24 lutego 2015 r., na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z funduszami europejskimi w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in. omówienie założeń nowych programów:

  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
  • Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
  • Inicjatywy Jeremie – instrumentów zwrotnych jako alternatywy dla przedsiębiorców,
    a także:
  • o czym należy pamiętać aplikując o środki unijne,
  • działalność Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Miejsce i termin spotkania
Spotkanie odbędzie się 24 lutego 2015 r. w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, ul. Niedziałkowskiego 6, 76-200 Słupsk (sala konferencyjna, I piętro), w godz. 9.00-11.30.

Zgłoszenia
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjnyslupsk@arp.gda.pl do 22 lutego 2015 r. lub zgłoszenie się telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkanie informacyjne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
 


Do pobrania:
1. Formularz zgłoszeniowy Plik DOC 3 MB
2. Program spotkania Plik DOC 3 KB

Oprac. AK

Fot. ©Depositphotos/ridofranz


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter