Aktualności

06.11.2014 10:29

Warsztaty w ramach EWT

Bezpłatne warsztaty w ramach programów transnarodowych Europejskiej Współpracy Terytorialnej, organizowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego, odbędą się w środę, 19 listopada 2014 r. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Rejestracja trwa do 12 listopada.

Celem warsztatów będzie zapoznanie z projektem noty koncepcyjnej oraz jej wypełnianiem w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Dbając o szczegóły i rzetelność przekazywanej wiedzy, warsztaty prowadzone będą przez ekspertów z następujących dziedzin: innowacje, transport, energetyka oraz środowisko i gospodarka przestrzenna. Warsztaty będą odbywały się jednocześnie.

Adresatami są zarówno podmioty publiczne (jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, instytucje otoczenia biznesu), jak i prywatne (przedsiębiorstwa komercyjne).

Rejestracja trwa do 12 listopada br. Liczba miejsc ograniczona. Link do elektronicznej rejestracji:
http://ewt.pomorskie.eu/pl/seminaria_konferencje/warsztaty_ewt/rejestracja

Link do wydarzenia:
http://ewt.pomorskie.eu/pl/seminaria_konferencje/warsztaty_ewt


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter