Aktualności

09.12.2014 09:25

Wsparcie dla rynku pracy

Rozpoczęły się konsultacje projektu Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy (FP) w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Dokument został opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pełniące rolę instytucji koordynującej wykorzystanie środków EFS w Polsce w perspektywie finansowej 2014-2020.

Wytyczne przekazane do opinii określają warunki i procedury realizacji projektów powiatowych urzędów pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS i środków inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w perspektywie finansowej 2014-2020, dla których źródłem finansowania jest FP.

Uwagi do wytycznych należy zgłaszać wyłącznie na załączonym formularzu, do 14 grudnia 2014 r.

przekazując na adres e-mail: Marta.Czarniak@mir.gov.pl.

Pobierz pliki:

Uwagi przekazane po terminie lub w innej formie nie będą rozpatrywane.

Zobacz również:
http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/kd/Strony/konsultacje_formalne_wytyczne_w_zakresie_realizacji_projektow_finansowych_EFS_2014_2020_281114.aspx

Fot. ©Depositphotos/ginasanders


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter