Aktualności

07.10.2014 12:24

Zakończono projekt Szerokopasmowe Pomorskie

Orange Polska zakończyła budowę regionalnej sieci szerokopasmowej w Pomorskiem. Dzięki projektowi Szerokopasmowe Pomorskie, sfinansowanemu z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, ponad 100 tys. mieszkańców z 253 miejscowości uzyskuje możliwość dostępu do szybkich i nowoczesnych usług internetowych.

Konferencja poświęcona projektowi odbyła się w poniedziałek, 6 października 2014 r., w gdańskim Centrum Wystawienniczo – Kongresowym Amberexpo, z udziałem ministra informatyzacji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego, wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwony Wendel, marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka oraz prezesa Orange Polska S.A. Bruno Duthoit oraz Piotra Muszyńskiego, wiceprezesa Orange Polska S.A..
 
Budowa sieci szerokopasmowej w województwie pomorskim rozpoczęła się w marcu 2012 r. W ramach projektu „Szerokopasmowe Pomorskie" wybudowano sieć światłowodową o łącznej długości 1818 km, tworzącą szkielet infostrady. Inwestycję zrealizowano na terenie 66 gmin zlokalizowanych w 16 powiatach. Nowoczesna sieć dotarła do 253 małych miejscowości (zamieszkałych przez ponad 100 tys. osób),  w których dotychczas nie było infrastruktury niezbędnej do świadczenia nowoczesnych usług internetowych.

Łączna wartość projektu wyniosła 137 mln zł, z czego 36 mln zł stanowiła dotacja unijna, a pozostała część to środki własne Orange Polska.

Wybudowana w województwie pomorskim sieć szerokopasmowa daje możliwość rozwoju sieci lokalnych, które pozwolą na doprowadzenie usług internetowych bezpośrednio do domów. Dzięki zapewnieniu otwartości i neutralności technologicznej sieci szerokopasmowych każdy operator może do nich przyłączyć własną sieć lokalną i świadczyć detaliczne usługi internetowe mieszkańcom.
  

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 to największe przedsięwzięcie finansowe w historii regionu. Wartość programu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ponad 938 mln euro. Ze środków RPO WP, zarządzanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, finansowane są projekty z niemal wszystkich dziedzin gospodarki i usług publicznych.

 
Małgorzata Pisarewicz
Fot. Sławomir Lewandowski


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter