Aktualności

27.02.2020 08:38

Zaproszenie do składania wniosków w programie Hercule III 2020

Departament Audytu Środków Publicznych (DAS) Ministerstwa Finansów informuje, że w systemie zarządzania dotacjami elektronicznymi Komisji Europejskiej (portal dla uczestników) zostały opublikowane trzy zaproszenia do składania wniosków dotyczących działań finansowanych w ramach Programu Hercule III w roku 2020.

Celem wieloletniego programu działania Hercule III jest ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, a tym samym zwiększenie konkurencyjności gospodarki unijnej oraz zapewnienie ochrony pieniędzy podatników. Program ma za zadanie wspierać działalność w dziedzinie zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i wszelkich innych nielegalnych działań naruszających interesy finansowe. Celami operacyjnymi programu są:

 • poprawa ochrony interesów finansowych Unii przed nadużyciami finansowymi poprzez ułatwianie wymiany informacji, doświadczeń
  i najlepszych praktyk, w tym wymiany personelu;
 • intensywniejsze zwalczanie nadużyć finansowych i innych nielegalnych działań poprzez zapewnianie wsparcia technicznego i operacyjnego krajowym organom prowadzącym dochodzenia, a zwłaszcza organom celnym i organom ścigania;
 • ograniczenie znanych obecnie rodzajów narażenia interesów finansowych Unii na nadużycia finansowe, korupcję i inne nielegalne działania, w celu ograniczenia rozwoju nielegalnej działalności gospodarczej
  w najważniejszych dziedzinach będących źródłem ryzyka, takich jak zorganizowane nadużycia finansowe, w tym przemyt i podrabianie papierosów;
 • przyspieszenie rozwoju szczególnej ochrony prawnej i sądowej interesów finansowych Unii przed nadużyciami finansowymi poprzez propagowanie analiz prawnoporównawczych.

Wnioski w bieżącym naborze należy składać do Komisji Europejskiej
w następujących terminach:

 • TECHNICAL ASSISTANCE – do dnia 23 kwietnia 2020 r. do godz. 17:00,
 • TRAINING, CONFERENCE & STAFF EXCHANGE – do dnia 30 kwietnia 2020 r. do godz. 17:00,
 • LEGAL TRAINING & STUDIES – do dnia 7 maja 2020 r. do godz. 17:00.

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem portalu dla uczestników (szczegóły, linki do portalu i poszczególnych działań w załączonym dokumencie).

Departament DAS uprzejmie informuje, że nie pośredniczy w kontaktach
z komisją w zakresie aplikowania o środki z programu.


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter