Aktualności

04.07.2014 12:12

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Od 1 lipca 2014 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP).

Dokument został zatwierdzony przez Pawła Orłowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Komunikat ministra infrastruktury i rozwoju o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zostanie opublikowany w Monitorze Polskim.

Zakres zmian wprowadzony w SzOP obejmuje:

  • zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • zmiany finansowe polegające na dostosowaniu tabel finansowych do realokacji dokonanych przez Instytucje Pośredniczące i zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą w ramach poszczególnych Działań Programu Kapitał Ludzki.

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Kapitał Ludzki
– wersja obowiązująca od 1 lipca 2014 r. 

 

Zobacz również:
http://www.defs.pomorskie.eu/pl/news/20140702_szop


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter