Aktualności

01.07.2014 11:44

Zobacz listę projektów, które pomogą ci znaleźć pracę

Wykluczenie społeczne może mieć różne przyczyny. Dotyka często osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej z powodu braku pracy, niepełnosprawności albo uzależnienia od alkoholu. Poniżej prezentujemy listę projektów z Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które mogą pomóc potrzebującym mieszkańcom województwa pomorskiego.

Każda osoba, która przystąpi do projektu, odbędzie rozmowę z psychologiem, doradcą zawodowym, a następnie przystąpi do bezpłatnych szkoleń zawodowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nauczy się również, jak szybko i skutecznie szukać pracy.

 

Chętnych do udziału w szkoleniach zapraszamy do kontaktu z instytucjami realizującymi projekty. Opis każdego z nich znajduje się w załączniku

► Lista projektów z Poddziałania 7.2.1 POKL

 

Zobacz również:

http://defs.pomorskie.eu/pl/news/20140623_lista_721

Fot. ©Depositphotos/jesadaphorn


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter