Aktualności

03.06.2014 12:20

Zwiększenie alokacji w ramach konkursu otwartego nr 01/POKL/7.2.1/2014

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż na mocy Uchwały nr 551/355/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 maja 2014 roku została zwiększona alokacja do wysokości 5 813 161,60 PLN w ramach konkursu nr 01/POKL/7.2.1/2014, ogłoszonego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 celem zapewnienia środków na dofinansowanie pozytywnie ocenionych projektów.

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter