Aktualności

27.01.2020 11:06

Spotkanie informacyjne w Człuchowie pt. „Fundusze Europejskie w 2020 roku na rozwój i rozpoczęcie działalności gospodarczej.”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 3 lutego 2020 r. w Człuchowie poświęcone możliwościom otrzymania wsparcia na rozwój istniejącej przedsiębiorczości i powstanie nowych przedsiębiorstw.

Na spotkaniu omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla przedsiębiorstw:
  • Harmonogram naboru wniosków w 2020 r.,
  • Typy projektów podlegające wsparciu.
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020:
  • Harmonogram naboru wniosków w 2020 r.,
  • Typy projektów podlegające wsparciu.
  • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Termin i miejsce spotkania:

  • 3 lutego 2020 r., w godz. 12.00-14.30, Urząd Miejski w Człuchowie, Aleja Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres Chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr: (52) 334 48 47 w terminie do 31.01.2020 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Uwaga! liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.  

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy – Człuchów
  2. Program spotkania – Człuchów

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter