Aktualności

10.10.2018 11:07

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Pomoc publiczna w projektach dofinansowanych z RPO WP 2014-2020”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom pomocy publicznej w projektach dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

  • Pojęcie pomocy publicznej, beneficjent pomocy publicznej (definicja przedsiębiorstwa), przesłanki występowania pomocy publicznej;
  • Występowanie pomocy publicznej w różnych sektorach gospodarki;
  • Najważniejsze przeznaczenia pomocy w RPO WP 2014-2020: pomoc de minimis i pomoc przyznawana w ramach wyłączeń blokowych;
  • Dyskusja i indywidualne pytania uczestników spotkania.

 

Termin i miejsce spotkania:

Spotkanie odbędzie się w piątek, 26 października 2018 w godzinach 10:00-13:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 (sala im. Lecha Bądkowskiego).

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 25 października 2018 roku formularza zgłoszeniowego na adres punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefonicznie pod nr (58) 32 68 147/152.

Prowadzący spotkanie: Kamil Ciupak, Departament Programów Regionalnych UMWP.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Program spotkania

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter