Aktualności

03.04.2019 08:47

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Pomoc publiczna w projektach dofinansowanych z RPO WP 2014-2020”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom pomocy publicznej w projektach dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

  • Szczególne przypadki pomocy publicznej – infrastruktura dedykowana, szkolenia dedykowane;
  • Udzielanie niektórych rodzajów pomocy publicznej – ogólne wymogi wynikające z rozporządzenia KE nr 651/2014, m.in. badanie trudnej sytuacji oraz efektu zachęty;
  • Udzielanie niektórych rodzajów pomocy:

- regionalna pomoc inwestycyjna,

- pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną,

- pomoc dla MŚP na usługi doradcze oraz udział w targach,

- pomoc de minimis,

  • Dyskusja i indywidualne pytania uczestników spotkania.

Termin i miejsce spotkania:

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 18 kwietnia 2019 w godzinach 10:00-13:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 (Sala Herbowa).

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 17 kwietnia 2019 roku formularza zgłoszeniowego na adres punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefonicznie pod nr (58) 32 68 147/152.

Prowadzący spotkanie: Kamil Ciupak, Departament Programów Regionalnych UMWP.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Dojazd

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Adres: Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Najbliższy przystanek SKM: Stacja Gdańsk Śródmieście (około 400 metrów)

Najbliższe przystanki: URZĄD WOJEWÓDZKI/MARSZAŁKOWSKI (około 200 metrów); PRZYSTANEK MUZEUM NARODOWE (około 250 metrów).    

Dojazd do przystanku liniami: URZĄD WOJEWÓDZKI/MARSZAŁKOWSKI liniami: 123,131 PRZYSTANEK MUZEUM NARODOWE liniami: 106,111

Uwaga: dostęp do przystanków URZĄD WOJEWÓDZKI/MARSZAŁKOWSKI oraz PRZYSTANEK MUZEUM NARODOWE przy pomocy przejść dla pieszych w poziomie.

Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi.

Dostępność

Dojście do budynku: Przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej.

Transport samochodowy:

Dostęp do bezpłatnych miejsc parkingowych dla osób przyjeżdżających samochodami jest mocno ograniczony.

Wejście:  Podjazd dla wózków.

Dostępność sali w której odbywa się spotkanie

Schody oraz podjazd dla wózków. 

Toalety dla osób o specjalnych potrzebach wynikających z niepełnosprawności.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Program spotkania

Prezentacja


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter