Aktualności

14.01.2020 11:45

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Wsparcie UE dla jednostek samorządu terytorialnego związane z inwestycjami”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza wszystkich przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 05 lutego 2020 r., poświęcone m.in. projektom UE służącym zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej.

Na spotkaniu będziemy mówić m.in. o :

  • Zasadach udziału w projekcie POWER 2.18 „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim",
  • Zasadach konkursu na granty inwestycyjne w ramach projektu Invest in Pomerania 2020, kwalifikowalności wydatków, kryteriach oceny projektu w konkursie,
  • Pożyczkach na zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej w ramach „Funduszu Dostępności" Banku Gospodarstwa Krajowego.

Termin i miejsce spotkania: 

Spotkanie odbędzie się w środę  05 lutego 2020r. w godz.10.00-12.30  w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w  Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w Olivii Business Centre w budynku Olivia Six, piętro 12, sala 12.13.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres gdansk.pife@pomorskie.eu  lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem telefonu 58 32 33 106 do dnia 03 lutego 2020 roku.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

 


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter