Aktualności

10.04.2018 13:08

Spotkanie informacyjne w Gdyni : "Przedsiębiorco skorzystaj" Fundusze Europejskie 2014-2020 dla MŚP

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 24 kwietnia w Gdyni, poświęcone możliwościom pozyskania przez przedsiębiorców wsparcia pochodzącego ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

  •  Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców w latach 2014-2020 - wprowadzenie: wsparcie UE na inwestycje przedsiębiorstw, Inteligentne Specjalizacje, zagadnienie pomocy publicznej  w projektach przedsiębiorców, formy wsparcia
  •  Aktualne i planowane wsparcie dla przedsiębiorców – przegląd możliwości wraz z omówieniem konkursów
    • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
    • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
  •  Pomorski Broker Eksportowy – możliwości wsparcia eksportu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
  •  Nowe Instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
  •  Źródła informacji o Funduszach Europejskich

Miejsce i termin spotkania: 

Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) w Gdyni w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 10 Lutego 24, sala 107, w godz. 12.00-14.30.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu  lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 323 31 06 do dnia 23 kwietnia 2018 roku.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter