Aktualności

20.08.2018 13:12

Spotkanie informacyjne w Kolbudach: „Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie 2014 – 2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców powiatu gdańskiego na spotkanie informacyjne w Kolbudach, w dniu 12 września 2018 r. Spotkanie będzie poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania omówienie m.in.

  • wsparcia dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
  • omówienie aktualnie ogłaszanych konkursów;
  • wsparcia na rozwój działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;
  • unijne pożyczki oraz poręczenia dla przedsiębiorców;
  • środki krajowe dla pracodawców w ramach Urzędów Pracy;
  • indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. funduszy UE.


Spotkanie jest dedykowane dla przedsiębiorców powiatu gdańskiego.

Miejsce i termin spotkania: 

Spotkanie odbędzie się w środę 12 września 2018 r. (godz. 10-13:00)
w siedzibie Urzędu Gminy w Kolbudach, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy, sala GOK.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu  lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 323 31 06 do dnia 10 września 2018 roku.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

Do pobrania:

1. Program spotkania.
2. Formularz zgłoszeniowy. 

 

 


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter