Aktualności

14.01.2020 13:19

Spotkanie informacyjne w Kwidzynie dotyczące aktualnego konkursu w ramach Poddziałania 6.2.2. „Rozwój usług społecznych” RPO WP.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 22 stycznia 2020 r., poświęcone aktualnie ogłoszonemu konkursowi z Poddziałania 6.2.2. „Rozwój usług społecznych" RPO WP.

W ramach przedmiotowego poddziałania możliwa jest realizacja wsparcia ukierunkowanego na:

- zwiększenie dostępu do usług społecznych, skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów,

- na zwiększenie dostępu do usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej,

- rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane.

W programie spotkania m.in.:

  • wprowadzenie do Funduszy Europejskich,
  • postęp wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
  • specyfika, cel konkursu, system wyboru projektów,
  • zasady realizacji i rozliczania projektów,
  • studium przypadków realizacji projektów,
  • praktyczne zastosowanie Standardów dostępności w projektach,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania: 

Spotkanie odbędzie się 22 stycznia 2020 r., w godzinach 11:00 – 13:30 w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego (KPPT), Górki 3A, 82-500 Kwidzyn.

Zgłoszenia:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres mailowy malbork.pife@pomorskie.eu lub telefonicznie pod numerem 728 486 436.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach.

Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Do pobrania:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

 

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter