Aktualności

15.05.2018 10:50

Szkolenie w Gdańsku: „Jesteś przedsiębiorczy? Skorzystaj z Funduszy Europejskich i osiągnij sukces!”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na profesjonalne szkolenie poświęcone możliwościom zakładania działalności gospodarczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz tworzenia biznesplanu przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie szkolenia m.in.:

  • możliwości uzyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych w ramach projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich,
  • wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych z Gdańskiego Urzędu Pracy,
  • wprowadzenie do tematyki biznesplanu, biznesplan krok po kroku - warsztaty z częścią praktyczną,
  • pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+, Program PO KL oraz Projekt finansowany ze środków Województwa Pomorskiego,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się we wtorek, 29 maja 2018 w godzinach 10:00-15:00 w sali konferencyjnej Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy ul. Żabi Kruk 16 (parter) w Gdańsku.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do 28 maja 2018 roku formularza zgłoszeniowego na adres punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefonicznie pod nr (58) 32 68 147/152.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Program szkolenia

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter