Aktualności

29.03.2019 12:37

Szkolenie w Tczewie: „Gdzie i jak skutecznie ubiegać się o wsparcie z Funduszy Europejskich? - zasady tworzenia biznesplanu”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na szkolenie organizowane 11 kwietnia 2019 r., poświęcone zasadom ubiegania się o wsparcie z Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020 dla osób chcących założyć działalność gospodarczą oraz zasadom tworzenia biznesplanu. Szkolenie dedykowane jest dla osób w każdej grupie wiekowej, zarówno przed jak i po 30 roku życia.

W programie szkolenia m.in.:

  • Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020
  • Możliwości uzyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej z Programów Operacyjnych na lata 2014-2020
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
  • Prezentacja  Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie
  • Prezentacja Pomorski Fundusz Pożyczkowy
  • Jak skutecznie ubiegać się o dotację – wybór projektu, przystąpienie do projektu, wnioskowanie o wsparcie finansowe
  • Zasady tworzenia biznesplanu
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich


Termin i miejsce szkolenia: 
Szkolenie odbędzie się w czwartek 11 kwietnia 2019 r. w godz. 11:00 – 14:45 w siedzibie Domu Przedsiębiorcy w Tczewie przy ul. Obrońców Westerplatte 3.


Zgłoszenia:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres mailowy malbork.pife@pomorskie.eu lub telefonicznie pod numerem 728 486 436.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Do pobrania:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program szkolenia


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter