Aktualności

28.09.2016 13:50

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Pomoc publiczna w projektach dofinansowanych z RPO WP 2014-2020”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 7 października 2016 r., poświęcone zagadnieniom pomocy publicznej w projektach dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

W programie spotkania m.in.:

  • pojęcie pomocy publicznej - beneficjenci pomocy publicznej, przesłanki występowania pomocy publicznej, kwestie proceduralne, obowiązki beneficjenta pomocy publicznej,
  • występowanie pomocy publicznej w różnych sektorach gospodarki,
  • najważniejsze przeznaczenia pomocy w RPO WP 2014-2020 - pomoc de minimis i pomoc przyznawania w ramach wyłączeń blokowych.

 

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się w piątek 7 października 2016 r. w godz. 10:00-13:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 (Sala im. Lecha Bądkowskiego).

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 326 81 47, do 5 października 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter