Aktualności

16.02.2016 10:52

Spotkanie informacyjne w Malborku: „Jak aplikować o środki unijne w ramach działania 3.1 Edukacja Przedszkolna (RPO WP 2014-2020)?”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 1 marca 2016 r., dotyczące warunków aplikowania środki Funduszy Europejskich w ramach Działania 3.1 Edukacja Przedszkolna.

W programie spotkania m.in.:

  • wstęp do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • specyfika i cel konkursu w ramach Działania 3.1, 
  • system oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Działania 3.1,
  • zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu (GWA),
  • zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Miejsce i termin spotkania informacyjnego: 
Spotkanie odbędzie się we wtorek 1 marca 2016 r. w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Malborku, przy ul. Kościuszki 54, o godzinie 12:00.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: malbork.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 668 530 058.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Program


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter