Aktualności

19.06.2015 14:42

Pierwsze konkursy w ramach RPO WP 2014-2020

Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, Ochrona różnorodności biologicznej, Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne – w ramach tych działań i poddziałań 29 maja 2015 r. ogłoszone zostały pierwsze konkursy w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020, w których wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów.

Więcej informacji tutaj

Fot. ©Depositphotos/Elena Elisseeva
Fot. na stronie głównej: ©Depositphotos/gunnar3000


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter