Aktualności

27.04.2016 12:37

Spotkanie informacyjne w Ustce: „Odnawialne źródła energii i ochrona środowiska - Fundusze Europejskie w perspektywie 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 17 maja 2016 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia na rzecz odnawialnych źródeł energii i ochronę środowiska ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 

W programie spotkania m.in.:

  • możliwości uzyskania wsparcia  na działania z zakresu odnawialnych źródeł energii:
    -  Działanie 10.3. Odnawialne źródła energii w ramach RPO WP 2014-2020,
    -  Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach PO IiŚ 2014-2020,
  • zastosowanie technologii energooszczędnych i odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie - przykłady (audyty energetyczne w przedsiębiorstwie, wizualizacja instalacji OZE),
  • instrumenty zwrotne jako alternatywna forma finansowania OZE - Inicjatywa JEREMIE,
  • pozostałe możliwości uzyskania wsparcia  na działania z zakresu odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020,
  • środki dostępne w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkania: 
Spotkanie odbędzie się we wtorek 17 maja 2016 r. w godz. 14:00-16:35 w Urzędzie Miasta Ustka przy ul. Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego 3 (sala konferencyjna na parterze).

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 115 lub 59 84 68 114, do 16 maja 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter