Aktualności

13.09.2018 14:10

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu "Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Łódzkim"

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z ogłoszonym konkursem „Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Łódzkim" w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 25 września 2018 r. w Warszawie - Warsaw Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie. 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres sebastian.szczesniak-at-ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2018 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy nie zgłaszać więcej niż 2 osoby z instytucji.
O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń oraz liczba osób zgłoszonych w ramach jednostki. Wszystkie osoby, które prześlą swoje zgłoszenie, otrzymają informację zwrotną o tym czy zostały/nie zostały zakwalifikowane do udziału w spotkaniu. Informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Przekazanie do NCBR wypełnionego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w nim osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO, a także na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.

UWAGA
Aby umożliwić jak największej liczbie osób zapoznanie się z poruszanymi zagadnieniami spotkanie będzie transmitowane on-line w czasie rzeczywistym. Śledzenie spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w baner zamieszczony na głównej stronie internetowej NCBR.gov.pl.

Do pobrania:
1. Agenda spotkania.
2. Formularz zgłoszeniowy. 

 


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter