Aktualności

21.04.2015 13:15

Środa z Funduszami dla instytucji publicznych na projekty z zakresu e-administracji i cyfryzacji

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z e-administracją i cyfryzacją instytucji publicznych przy wsparciu funduszy europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Odbędą się one 6 maja 2015 r.

W programie spotkania m.in. omówienie:

  • możliwości uzyskania dofinansowania z Programów na lata 2014-2020:

         - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
         - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
         - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,

  • źródeł informacji o funduszach europejskich.

Termin i miejsce spotkań:

Spotkania „Środa z Funduszami dla instytucji publicznych na projekty z zakresu e-administracji i cyfryzacji" organizowane przez Punktu Informacyjne Funduszy Europejskich  w województwie pomorskim odbędą się w środę, 6 maja 2015 r., w godz. 10.00-13.00, w następujących miejscach:

  • Gdańsk – w  siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 (Sala Herbowa);
  • Gdynia – w siedzibie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy al. Zwycięstwa 96/98 (budynek III, sala F/H);
  • Wejherowo – w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4, (sala nr 9, parter);
  • Słupsk – w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3, piętro I);
  • Chojnice – w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3/16;
  • Malbork – w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Malborku przy ul. Żeromskiego 11.

Zgłoszenia:
Rekrutacja na spotkanie rozpoczyna się 22 kwietnia 2015 r. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do 4 maja 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na odpowiedni adres mailowy lub zgłoszenie telefoniczne.

Spotkanie w Gdańsk:
punktinformacyjny@pomorskie.eu
tel.: 58 326 81 48

Spotkanie w Gdyni:
punktinformacyjnygdansk@arp.gda.pl
tel.: 58 323 31 06

Spotkanie w Wejherowie:
punktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.pl
tel.: 58 572 94 52

Spotkanie w Słupsku:
punktinformacyjnyslupsk@arp.gda.pl
tel.: 59 846 81 14

Spotkanie w Chojnicach:
punktinformacyjnychojnice@lgrmorenka.pl
tel.: 52 334 48 47

Spotkanie w Malborku:
punktinformacyjnymalbork@pozytywneinicjatywy.pl
tel.: 728 486 436

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Uwaga!
Liczba miejsc ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń!
Zastrzegamy sobie prawo zamknięcia naboru w przypadku zebrania kompletu formularzy zgłoszeniowych.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

„Środy z Funduszami dla..." to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zobacz:
Program spotkania
Formularz zgłoszeniowy

Oprac. AK


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter