Aktualności

06.03.2014 12:34

Łącząc Europę – nowy instrument

W pierwszym półroczu 2014 roku Komisja Europejska opublikuje zaproszenie do składania wniosków o przyznanie dotacji ze środków alokowanych w ramach nowego instrumentu, tj. Łącząc Europę (z ang. Connecting Europe Facility – CEF). Wnioski będzie można składać przez 3 miesiące. W zaproszeniu zostaną przedstawione kryteria oceny projektów, ostateczny termin na złożenie wniosków oraz sposób ich składania wraz z adresem. Kwota dostępna w 2014 roku to 366 mln euro.

Łącząc Europę to dodatkowy instrument mający na celu wsparcie projektów infrastrukturalnych w obszarze transportu, energetyki i technologii informacyjnych. Będzie zarządzany bezpośrednio przez Komisję Europejską. W ramach instrumentu będą finansowane działania mające na celu rozbudowę infrastruktury służącej wzmacnianiu Wspólnego Rynku Europejskiego.

Dofinansowane mogą zostać zarówno prace studyjne, jak i roboty budowlane. Jednakże przed złożeniem wniosku o dotację promotorzy projektów będą zachęcani do zbadania możliwości wykorzystania instrumentów finansowych. Wsparcie z CEF mogą uzyskać tylko te projekty, które posiadają status projektu wspólnego zainteresowania (z ang. List od projects of common interest – PCI). Priorytetem na lata 2014-2015 będzie usuwanie energetycznej izolacji, wyeliminowanie tzw. wąskich gardeł oraz ukończenie budowy wewnętrznego rynku energii. Takie projekty będą premiowane przez Komisję Europejską.

Nowy instrument Łącząc Europę dla energii zastąpi program TEN-E (budżet tego programu w latach 2007-2013 to 155 mln euro). CEF został opracowany na podstawie doświadczeń europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej (z ang. European Energy Programme for Recovery – EEPR) i stanowi uzupełnienie wsparcia z funduszu spójności/strukturalnych.

CEF jest ściśle związany z wytycznymi w sprawie transeuropejskiej infrastruktury energetycznej. CEF określa, jak wydatkować środki i odnosi się do wysokości kwot, form wsparcia (dotacje, instrumenty finansowe), stawki współfinansowania, kwalifikowalności kosztów, procedur, obowiązków wszystkich zaangażowanych podmiotów. Wytyczne określają, na co można wydatkować środki z CEF i na jakich warunkach.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kierując zapytanie do przedstawicieli Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Energii:

Pobierz pliki:

 

 


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter