Aktualności

04.05.2018 09:11

Granty na tworzenie stref przemysłowych i przygotowanie terenów inwestycyjnych

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłosiła nabór na wnioski o udzielenie grantu w ramach projektu „Invest in Pomerania 2020". Właściciele lub użytkownicy wieczystych terenów inwestycyjnych m.in. jednostki samorządu terytorialnego lub przedsiębiorcy mogą otrzymać finansowanie unijne na przygotowanie, w tym uzbrojenie, terenów inwestycyjnych oraz tworzeniu stref przemysłowych. Do rozdzielenia jest 44 100 000 PLN.

W efekcie realizacji pojedynczego projektu oczekuje się zagospodarowania całości uzbrojonego terenu poprzez zlokalizowanie na nim minimum pięciu MŚP. Dofinansowanie obejmuje koszty związane m.in. pracami przygotowawczymi, niwelacją i uzbrojeniem terenu inwestycyjnego, budową obiektów kubaturowych o powierzchni od ok. 3 000 m2 do ok. 6 000 m2 oraz placów magazynowych.

Teren inwestycyjny musi mieć przeznaczenie przemysłowe i co najmniej 20 ha, a także zwarty charakter i być umiejscowiony na terenie województwa pomorskiego, w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta lub w obszarach gmin położonych wzdłuż regionalnych korytarzy transportowych.

Maksymalne dofinansowanie dla pojedynczego projektu to 35% kwoty wydatków kwalifikowalnych, czyli dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 11 000 000 PLN.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., lub przesyłać na poniższy adres w terminie do 9 maja 2018 roku. Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w III kwartale 2018 roku.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk

Więcej informacji o naborze wniosków:
https://www.arp.gda.pl/index.php?wiecej=4773&wiecej_news=1


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter