Aktualności

20.12.2019 08:41

Spotkanie informacyjne w Tczewie: „Planowane nabory wniosków o dofinansowanie w 2020 roku dla przedsiębiorstw”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 29 stycznia 2020 r., poświęcone planowanym terminom ogłoszenia naborów wniosków w 2020 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz krajowych Programów Operacyjnych dla przedsiębiorstw.

W programie spotkania m.in.:

  • Wprowadzenie do Funduszy Europejskich
  • Postęp wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
  • Harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok 2020: 
    -  planowane terminy ogłoszenia naborów
    -  typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie 
  • Planowane terminy naborów w ramach krajowych Programów Operacyjnych

- przegląd wybranych naborów wniosków na 2020 rok w najważniejszych obszarach wsparcia

  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich

Termin i miejsce spotkania: 
Spotkanie odbędzie się w środę 29 stycznia 2020 r. w godz. 11:00 – 13:10 w budynku Domu Przedsiębiorcy w Tczewie, przy ulicy Obrońców Westerplatte 3.

Zgłoszenia:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres mailowy malbork.pife@pomorskie.eu lub telefonicznie pod numerem 728 486 436.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Do pobrania:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter