Aktualności

22.05.2017 09:46

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „Szybka ścieżka” dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z konkursem „Szybka ścieżka" dla MŚP (konkurs 1/1.1.1/2017) oraz dużych przedsiębiorstw (konkurs 2/1.1.1/2017) realizowanego w ramach Działania 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 29 maja 2017 r. w angelo by Vienna House Katowice, ul. Sokolska 24, 40-086 Katowice. 

Więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć na stronie NCBR: http://www.ncbr.gov.pl/


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter