Aktualności

30.09.2015 12:49

Spotkanie informacyjne w Osiecznej: „Fundusze Europejskie na Odnawialne Źródła Energii w latach 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone tematyce Odnawialnych Źródeł Energii i możliwości pozyskania środków na ten cel.

 

W programie szkolenia m.in.:

  • Odnawialne Źródła Energii w ujęciu:
    -  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
    -  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
    -  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  • formalne i merytoryczne aspekty projektów dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii;
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Miejsce i termin spotkania informacyjnego: 
Spotkanie informacyjne odbędzie się w środę 21 października 2015 r. w Urzędzie Gminy Osieczna, ul. Plac 1000-lecia 1, w godzinach 9:00 – 12:00

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: malbork.pife@pomorskie.eu do dnia 19 października 2015 r. lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 668 530 058.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter